Roletne

Roletne mogu biti u unutrašnjoj ili spoljašnjoj kutiji i mogu biti od PVC-a, plastificiranog lima ili aluminijuma. Roletne u spoljnoj kutiji se obično ugrađuju na već postojeće prozore, a mogu i na nove pri ugradnji ili zameni  starih dok se roletne u unutrašnjoj kutiji mogu ugrađivati samo pri ugradnji novih ili zameni postojećih.  Lamele mogu biti od PVC-a ili aluminijuma. Vođice mogu biti od plastificiranog čelika, PVC-a ili aluminijuma. Iako postoje jeftinija rešenja, mi koristimo samo metalne lagere, kvalitetne automate za gurtne i metalne osovine. Smatramo da nije korektno ni prema sebi ni prema drugima da ugrađujemo elemente koji nisu puno jeftiniji,  a mnogo nekvalitetniji.

Roletna u spoljnoj kutiji

roletna-spoljna-kutija

Roletna u unutrašnjoj PVC kutiji

roletna-unutrasnja-kutija

Prednost roletni u unutrašnjoj kutiji je što se jednostavnije i jeftinije servisiraju i što su estetski prihvatljivije, ukoliko ima mogućnosti, nakon ugradnje se dobija efekat da lamelice izlaze iz fasade, jer se ne vidi kutija.

Roletna u spoljašnjoj kutiji nakon ugradnje

roletna-spoljna-nakon-ugradnje

Roletna u unutrašnjoj kutiji nakon ugradnje

unutrasnja-roletna-nakon-ugradnje

Cenovnik roletni

Cene roletni sa opisom elemenata€/m2
Spoljna kutija (kutija plastificirani lim, vođice i lamelice PVC, osovina i lageri metalni)35
Spoljna kutija (kutija plastificirani lim, vođice AL, lamelice PVC, osovina i lageri metalni)38
Spoljna kutija (kutija plastificirani lim, vođice na makaze, lamelice PVC, osovina i lageri metalni)41
Spoljna kutija (kutija plastificirani lim, vođice i lamelice AL, osovina i lageri metalni)48
Spoljna kutija (kutija plastificirani lim, vođice na makaze, lamelice AL, osovina i lageri metalni)51
Unutrašnja (kutija PVC, vođice PVC, lamelice PVC, osovina i lageri metalni)38
Unutrašnja (kutija PVC, vođice PVC, lamelice AL, osovina i lageri metalni)48

*Najmanja obračunska mera je 1m2 (0.9m2 = 1m2; 1.3m2 = 1.3m2)

*Cena roletni može da varira ukoliko ima velikog odstupanja od uobičajenih dimenzija i oblika ili ukoliko se radi o maloj količini i u tom slučaju cena se formira za konkretan slučaj.

Prevoz i montaža su besplatni.

Rok za ugradnju je 7-10 dana od plaćanja avansa od 50%.